Weather - Καιρός

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Το σκεπτικό της απόφασης που έριξε τον Αστέρα Τρίπολης


Η Αγαπούλα τους έστειλε αδιάβαστους!
Δωροδοκία κατ'εξακολούθηση... 
500.000 + 500.000 =  6 βαθμοί!


Συζητήσεις καφενείου και πολλά «να πούμε» περιλαμβάνει το σκεπτικό που έδωσε στην δημοσιότητα η Πειθαρχική Επιτροπή της Σούπερ Λιγκ για την υπόθεση του υποβιβασμού του Αστέρα Τρίπολης.
Σε αυτό υπάρχουν συνομιλίες του Μάκη Ψωμιάδη με τον «Νίκο» για τις... βαλίτσες με τα χρήματα που πήγαιναν ως “ΔΩΡΟ” στα παιχνίδια Καβάλα – Αστέρας Τρίπολης και Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Βόλου, ενώ γίνεται αναφορά σε γεγονότα του παράνομου χρηματισμού, όπως τον αναφέρει, και στις 500.000 ευρώ που προσέφερε ο Γιώργος Μποροβήλος σε Αχιλλέα Μπέο και Ψωμιάδη.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασης:
"Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Γεώργιο Στεφανάκη - Εισηγητή, Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη και από τη γραμματέα Μαρία Περιστέρη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό της στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 13:00 για να δικάσει επί των αναφερομένων :
α) στην από 22-9-2011 και αριθμό πρωτοκόλλου 29924/2011 πειθαρχική δίωξη του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα της Ε.Π.Ο κατά των :
1) Γεωργίου ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΥ, προέδρου του Δ.Σ. της Π.Α.Ε. «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»,
2) Π.Α.Ε. «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένης,
3) Αχιλλέα ΜΠΕΟΥ, μεγαλομετόχου - ιδιοκτήτη της ΠΑΕ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ»
4) ΠΑΕ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ» νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία (πειθαρχική δίωξη) κοινοποιήθηκε προς τους πρώτο και δεύτερη εκ των ανωτέρω πειθαρχικώς εγκαλουμένων με υπ’ αριθ. πρωτ.. 275/27-9-2011 κλήση προς απολογία και β) στην από 22-9-2011 και αριθμό πρωτοκόλλου 29923/2011 πειθαρχική δίωξη του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα της Ε.Π.Ο κατά των:
1) Γεωργίου ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΥ, προέδρου του Δ.Σ. της Π.Α.Ε. «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» και
2) Π.Α.Ε. «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία (πειθαρχική δίωξη) κοινοποιήθηκε προς τους ανωτέρω πειθαρχικώς εγκαλούμενους με υπ’ αριθ. πρωτ.. 274/27-9-2011 κλήση προς απολογία.
O Γεώργιος ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ παραστάθηκε με τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Παντελή Αζαριάδη, Αργύριο Λίβα και Στ. Σουροβίκη.
Η ΠΑΕ «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Γ. Μποροβήλο (πρώτος εγκαλούμενος), ο οποίος διόρισε στο ακροατήριο του ίδιους ως άνω τρεις πληρεξούσιου δικηγόρους.
Οι εγκαλούμενοι Αχιλλέας ΜΠΕΟΣ και ΠΑΕ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ» ως μηδέποτε κληθέντες προς απολογία δεν εμφανίστηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των άρθρων 2, 3 παρ. 1 και 30 παρ. 2 του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.ΠΟ, των άρθρων 2, 3, 7, 35 παρ 1 και 36 παρ. 1 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων, του άρθρου 12 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος “SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ” – Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 και του άρθρου 131 του Ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 παρ. 11 του Ν. 3057/2002, συνάγεται ότι πειθαρχική εξουσία που ασκείται από όργανο επαγγελματικής ενώσεως, όπως η παρούσα Επιτροπή, αποτελεί λειτουργία, που εντάσσεται στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα στον χώρο του σωματειακού ή συμβατικού δικαίου και οριοθετείται από τα απώτατα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας (βλ. σχετικώς και Α. Μαλάτου, Παραδόσεις Αθλητικού Δικαίου. Β΄ έκδοση, σελ. 765).
Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ασκηθεί πειθαρχική εξουσία από αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο (πειθαρχική επιτροπή) σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δεν συμμετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην οικεία επαγγελματική ένωση ή σε κάποια Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία που είναι ενεργό μέλος της ενώσεως και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί «συμβαλλόμενο». Σε αντίθετη περίπτωση τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (επαγγελματικές ενώσεις) θα ασκούσαν κατ’ ουσίαν, δια των πειθαρχικών οργάνων τους, δημόσια εξουσία. Υπέρ της θέσεως αυτής συνηγορεί και το άρθρο 29 παρ. 12 Ν. 3479/2006, το οποίο θεσπίζει την αυτονομία της ΕΠΟ και ορίζει επί λέξει τα εξής : «Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου όλα τα θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του αθλήματος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και των μελών της ρυθμίζονται αυτόνομα από την Ε.Π.Ο. και τα όργανά της σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, καθώς και αυτούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ακόμη και αν προβλέπονται διαφορετικές ρυθμίσεις στο ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και στην εν γένει αθλητική νομοθεσία. Θέματα οικονομικού ελέγχου για τις επιχορηγήσεις που λαμβάνει Ε.Π.Ο. από το κράτος, ελέγχου νομιμότητας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας υπόκεινται στην αποκλειστική ρυθμιστική αρμοδιότητα του κράτους». Από το τελευταίο εδάφιο της παραπάνω διατάξεως, στο οποίο γίνεται λόγος για άσκηση δημόσιας εξουσίας αποκλειστικά από το κράτος, συνάγεται εξ αντιδιαστολής ότι η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας βρίσκεται εκτός της πολιτειακής δικαιοδοτικής λειτουργίας και ότι οριοθετείται από την ιδιωτική αυτονομία.
Στην προκειμένη περίπτωση είναι πασίδηλο και κατ’ άρθρο 14 παρ. 4 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών επιτροπών της Ε.Π.Ο. λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από την Επιτροπή, ότι δυνάμει της από 23-8-2011 απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του Ν. 2725/1999, η πειθαρχικώς εγκαλουμένη ΠΑΕ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ» δεν έλαβε το πιστοποιητικό του άρθρου 77Α παρ. 3 του ιδίου νόμου και κατά ρητή επιταγή της εν λόγω διατάξεως στερήθηκε του δικαιώματος συμμετοχής στο πρωτάθλημα “SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ” – Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012.
Επομένως με βάση τις παραπάνω νομικές σκέψεις η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί επί πειθαρχικών παραβάσεων τόσο της ΠΑΕ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ», η οποία κατόπιν της παραπάνω αποφάσεως της Ε.Ε.Α. έπαψε να είναι μέλος της “SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ”, όσο και οποιουδήποτε φυσικού προσώπου που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την εν λόγω ΠΑΕ, όπως φέρεται ότι είναι ο επίσης πειθαρχικώς εγκαλούμενος Αχιλλέας ΜΠΕΟΣ.
Πρέπει λοιπόν ως προς τους δύο αυτούς εγκαλούμενους (ΠΑΕ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ» - Αχιλλέα ΜΠΕΟ) η Επιτροπή να προχωρήσει στην εκδίκαση της πειθαρχικής διώξεως άνευ κλητεύεως και ερήμην αυτών. Διαχωρίζοντας την πειθαρχική δίωξη ως προς αυτούς, να κρίνει εαυτήν αναρμόδια προς εκδίκαση επί της ουσίας της προκειμένης πειθαρχικής υποθέσεως ως προς τους δύο εγκαλουμένους και να παραπέμψει εν μέρει την υπόθεση στον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα της Ε.Π.Ο για να εισαχθεί στην αρμόδια πειθαρχική Επιτροπή της αγωνιστικής κατηγορίας στην οποία μετέχει σήμερα η ΠΑΕ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ».
Περαιτέρω, ενώπιον της Επιτροπής διαβιβάστηκαν από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα της ΕΠΟ α) η από 22-9-2011 και αριθμό πρωτοκόλλου 29924/2011 πειθαρχική δίωξη του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα της Ε.Π.Ο κατά των : 1) Γεωργίου ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΥ, προέδρου του Δ.Σ. της Π.Α.Ε. «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», 2) Π.Α.Ε. «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένης, 3) Αχιλλέα ΜΠΕΟΥ, μεγαλομετόχου - ιδιοκτήτη της ΠΑΕ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ» και 4) ΠΑΕ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ» νομίμως εκπροσωπούμενης, και β) η από 22-9-2011 και αριθμό πρωτοκόλλου 29923/2011 πειθαρχική δίωξη του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα της Ε.Π.Ο κατά των 1) Γεωργίου ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΥ, προέδρου του Δ.Σ. της Π.Α.Ε. «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» και 2) Π.Α.Ε. «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» νομίμως εκπροσωπουμένης. Κατ’ άρθρο 246 Κ.Πολ.Δ. οι δύο αυτές πειθαρχικές διώξεις πρέπει, για την οικονομία της διαδικασίας, να ενωθούν και να συνεκδικασθούν δεδομένης της προφανούς συνάφειάς τους, η οποία συνάγεται από το γεγονός ότι αμφότερες στρέφονται κατά του ίδιου φυσικού (Γ. ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ), αλλά και νομικού προσώπου (ΠΑΕ «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»).
Μετά λοιπόν από τον προδιαληφθέντα χωρισμό της πρώτης από τις παραπάνω πειθαρχικές διώξεις πρέπει η Επιτροπή να προχωρήσει στην κατ’ ουσίαν έρευνα την προκειμένης πειθαρχικής υποθέσεως, όπως η υπόθεση αυτή οριοθετείται από αμφότερα τα συνεκδικαζόμενα πειθαρχικά κατηγορητήρια.
Σύμφωνα με το άρθρο 21Α του Π.Κ. της ΕΠΟ «1. Οποιοσδήποτε προσφέρει, υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητο δώρο σ’ ένα όργανο της ΕΠΟ, έναν αξιωματούχο αγώνα, ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχο ομάδας, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, προσπαθώντας ή προτρέποντας την παραβίαση των κανονισμών της ΕΠΟ – UEFA – FIFA, θα τιμωρείται με τις ποινές που ακολουθούν : α) με χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000), β) με απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και γ) με απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους. 2. Η παθητική δωροδοκία θα τιμωρείται με τις αυτές ποινές. 3. Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηματικές ποινές διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφ’ όρου ζωής. 4. Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα και η δωροδοκία σχετίζεται με αποτέλεσμα αγώνα, η υπαίτια ομάδα (ή ομάδες) θα τιμωρείται με υποβιβασμό και χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ
Στην υπό κρίση υπόθεση από τα έγγραφα που αναγνώστηκαν στο ακροατήριο και ιδίως από την από 21-6-2011 πορισματική αναφορά της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών Π. Παπανδρέου, από τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν και επικαλέστηκαν οι εγκαλούμενοι, καθώς και από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα Αλέξιου Κούγια, αλλά και γενικότερα από τα διαμειφθέντα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής περιστατικά : O Γεώργιος ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητά του, ως προέδρου του Δ.Σ. της ΠΑΕ «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», σε χρόνο προγενέστερο της 6ης Μαρτίου 2011, προσέγγισε το Χρυσόστομο (Μάκη) ΨΩΜΙΑΔΗ, ουσιαστικό Πρόεδρο του Δ.Σ. και ουσιαστικό μεγαλομέτοχο της Π.Α.Ε «ΚΑΒΑΛΑ», στον οποίο υποσχέθηκε και προσέφερε ως «Δώρο» το χρηματικό ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€ ) σε μετρητά, προκειμένου, κατά τον επικείμενο τότε ποδοσφαιρικό αγώνα του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ” – Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011, μεταξύ των Π.Α.Ε «Καβάλα – Αστέρας Τρίπολης» που επρόκειτο να διεξαχθεί και πράγματι διεξήχθη την 6η Μαρτίου 2011, με παρέμβαση του ως άνω Χρυσόστομου (Μάκη) ΨΩΜΙΑΔΗ να εμφανίσουν οι ποδοσφαιριστές της «Καβάλας» εσκεμμένη και μεθοδευμένη ήσσονα – μειωμένη αθλητική απόδοση, ώστε τελικώς το σκορ να αποβεί ευνοϊκό και νικηφόρο υπέρ της Π.Α.Ε. «Αστέρας Τρίπολης». Όμως, η ως άνω προσφορά δεν έγινε αποδεκτή από τον Χρυσόστομο (Μάκη) ΨΩΜΙΑΔΗ και η ποδοσφαιρική συνάντηση της 6ης-3-2011 μεταξύ των παραπάνω ομάδων έληξε με τέρμα 1-0 υπέρ της Π.Α.Ε «Καβάλα». 
Το περιστατικό αυτό προκύπτει από την απομαγνητοφωνημένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Χρυσόστομου (Μάκη) ΨΩΜΙΑΔΗ και προσώπου με το όνομα «Νίκος», η οποία περιέχεται στην από 21-6-2011 πορισματική αναφορά της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών Π. Παπανδρέου (σελίδα 103). Στη συνομιλία αυτή ο Χρυσόστομος (Μάκης) ΨΩΜΙΑΔΗΣ λέει επί λέξει στον συνομιλητή του : «Γλύτωσες από μένα γλύτωσες που δεν έδωσα το ματς στον Αστέρα να πούμε, που ήρθαν με 500 χιλιάρικα με την τσάντα να πούμε, με κατάλαβες
Στην συνέχεια ο ίδιος εγκαλούμενος Γεώργιος ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ, ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητα του, ενόψει της επικείμενης τότε διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ” – Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011, μεταξύ των Π.Α.Ε «Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Βόλου», ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί την 12η Μαρτίου 2011, προσέγγισε τον Αχιλλέα ΜΠΕΟ, μεγαλομέτοχο-ιδιοκτήτη της Π.Α.Ε. «Ολυμπιακός Βόλου», στον οποίο υποσχέθηκε και προσέφερε ως «Δώρο», το ίδιο ως άνω χρηματικό ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000), προκειμένου, να εμφανίσουν οι ποδοσφαιριστές του «Ολυμπιακού Βόλου» εσκεμμένη και μεθοδευμένη ήσσονα-μειωμένη αθλητική απόδοση, ώστε τελικώς το σκορ να αποβεί ευνοϊκό και νικηφόρο υπέρ της Π.Α.Ε. «Αστέρας Τρίπολης» και έτσι η εν λόγω ΠΑΕ να βελτιωθεί βαθμολογικά και να αποφύγει τον επαπειλούμενο υποβιβασμό στην αμέσως επόμενη κατηγορία κατηγορίας.
Η προαναφερθείσα πρόταση – προσφορά προς τον Αχιλλέα Μπέο από τον Γεώργιο Μποροβήλο αφ’ ενός προκύπτει από την απομαγνητοφωνημένη τηλεφωνική συνομιλία του Χρυσόστομου (Μάκη) ΨΩΜΙΑΔΗ με τον φερόμενο ως συνομιλητή του Νίκο Πατέρα, πρώην πρόεδρο του Δ.Σ. της Π.Α.Ε Παναθηναϊκός, ή, κατά δήλωση του τελευταίου, με πρόεδρο άλλης ΠΑΕ που φέρει το ίδιο όνομα με αυτόν (ΝΙΚΟΣ), η οποία (συνομιλία) περιέχεται στην από 21-6-2011 πορισματική αναφορά της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών Π. Παπανδρέου (βλ σελίδα 100), και αφ’ ετέρου ενισχύεται από τις επίσης περιεχόμενες στο ίδιο ως άνω εισαγγελικό πόρισμα (βλ. σελίδες 47-48) τακτικές συνομιλίες μεταξύ Γ. Μποροβήλου και Δ. Μπάκου (μέλους του Δ.Σ. και μεγαλομετόχου της Π.Α.Ε. «Αστέρας Τρίπολης») οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 16-2-2011 έως και 24-2-2011 και στις οποίες ζητείται η «βοήθεια» του Α. Μπέου προκειμένου η εγκαλουμένη ΠΑΕ να αποφύγει τον βαθμολογικά διαφαινόμενο υποβιβασμό της στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.
Ωστόσο δεν αποδείχθηκε ότι η πιο πάνω υπόσχεση και προσφορά του χρηματικού αυτού ποσού (Δώρου) για την επίτευξη «χειραγώγησης» και τη διαμόρφωση αλλοιωμένου αγωνιστικού αποτελέσματος υπέρ της Π.Α.Ε. «Αστέρας Τρίπολης», έγινε αποδεκτή από τον Αχιλλέα Μπέο και ότι ο τελευταίος έλαβε το παραπάνω χρηματικό ποσό, καίτοι η συνάντηση των ως άνω Π.Α.Ε. που διεξήχθη στην Τρίπολη στις 12-03-2011 για τη 26η Αγωνιστική του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ”, το αποτέλεσμα του αγώνα απέβη νικηφόρο για την Π.Α.Ε. «Αστέρας Τρίπολης» με τέρματα 2-1. Πρέπει επομένως, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή του πρώτου από τα συνεκδικαζόμενα πειθαρχικά κατηγορητήρια, να γίνει δεκτό ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σ’ αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις (απόπειρα δωροδοκίας κατ’ εξακολούθηση) και κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 98 Π.Κ. να τους επιβληθούν οι παρακάτω πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τη διάταξη 21Α Π.Κ. της ΕΠΟ : α) στον Γεώργιο Μποροβήλο i) χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ii) ποινή απαγορεύσεως εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για τρία (3) χρόνια και iii) ποινή απαγορεύσεως εισόδου στους αγωνιστικούς για τρία (3) χρόνια και β) στην ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ i) χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και ii)ποινή υποβιβασμού στην επόμενη κατώτερη κατηγορία.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει παρόντων των εγκαλουμένων Γεώργιου Μποροβήλου και ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και ερήμην των εγκαλουμένων Αχιλλέα Μπέου και ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ. Κρίνει εαυτήν αναρμόδια προς εκδίκαση της υποθέσεως ως προς τον Αχιλλέα Μπέο και την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ και παραπέμπει την υπόθεση ως προς αυτούς στον αρμόδιο ποδοσφαιρικό εισαγγελέα της ΕΠΟ για την εισαγωγή της στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της κατηγορίας στην οποία αγωνίζεται η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ. Διατάσσει κατά λοιπά την ένωση και συνεκδίκαση των πειθαρχικών διώξεων που αναφέρονται παραπάνω.
Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν (σε απόπειρα) τις αποδιδόμενες σ’ αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις.
Επιβάλλει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές : α) στον Γεώργιο Μποροβήλο i) χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ii) ποινή απαγορεύσεως εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για τρία (3) χρόνια και iii) ποινή απαγορεύσεως εισόδου στους αγωνιστικούς για τρία (3) χρόνια και β) στην ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ i) χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και ii)ποινή υποβιβασμού στην επόμενη κατώτερη κατηγορία.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή της στις 30-9-2011".